top_left
top_center
top_right
top_left
נובמבר 2012

מתואם לצפייה ב- Chrome וב- Firefox.

אבריימל'ה מלמד בתאילנד

זה הפרק בו למדתי מאבריימל'ה כמה עובדות חיים שמאפיינות את המין והטבע האנושי משחר האנושות, ומסתבר שעד ימינו אלה.
"הן כולן אותו דבר," סח לי אבריימל'ה בבירת החטאים פאטאיה, של מדינת העוונות- תאילנד, אליה הגעתי אחרי סין.
"כולנו פה באים, משתגעים על הבחורות, ומהר נתפסים על מישהי קבועה שמשגעת אותנו." מלמד אותי את עובדות החיים.
הוא מכיר לי את השותף שלו. כמוהו, בן 35, הכירו כשעבדו יחד במערב אפריקה.
השותף יושב עם מישהי באינטימיות באחד השולחנות.
"חברה שלו" מסביר לי. "הוא ממש הסתדר, בחורה מצויינת. למעלה משנה ביחד."
- "מה היא עושה?" אני מציק.
- "היום היא עובדת בהנהלת חשבונות."
- "ומה עשתה לפני?" מה, עדיף שאשאל מה עושים הוריה?
- "עבדה כנערת גו-גו" משחרר את הצפוי. נראה, שעם מראה כשלה, בפאטאיה היא לא תעשה קריירה אקדמית.
- "ותגיד תגיד", אני מעיק "לא מעניין אותו מה עשתה קודם?"
- "לא!" חורץ ושוטח את עיקרי הפילוסופיה המעשית, "זה פאטאיה, דיסנילנד למבוגרים, מה שחשוב זה מה שקורה כרגע, לא מה היה."

האדם הקדמון
"אצלי, האחרונה שהייתה לי התחילה אתי בטוב, תפסה אותי, ואז התחילה ללחוץ- 'בוא נלך לקניות, בגדים, לאכול', והשיא- היא רצתה שנקנה בית! הסכמתי. אבל בפאטאיה. 'לא', היא התעקשה שזה יהיה בכפר שלה, שאנחנו נעבוד כאן- היא עובדת באחד ממועדוני ה- גו-גו פה, והאחים שלה ישתו, בבית."

אני, שנחשפתי לאנשים מפותחים רגשית, עם תודעה רחבה, מפצ'פצ'י יחסים מרובי רבדים, בעומקים בלתי נתפשים, במהויות רגש, עבותות יחסים ופירושים, רומנטיקות ומחוות, מיסטיקות, נשמות תאומות, אלה שנועדו זו לזה, השגחות עליונות וחיבורים קוסמיים, משתאה מה- back to basics, אז מנסה להחזירו לקרקע מוכרת עם,
- "אבל אבריימל'ה הן כולן זונות, פה, מה פתאום אתה רוצה לקנות איתה דירה?"
- "אז זהו, קרה לי מה שקורה פה לכולם. התעשתתי והעפתי אותה. עכשיו הנוכחית, מצויינת", מראה לי בסמארטפונו את תמונת העכשווית במדי עבודה של אחד המועדונים, מה שנקרא snap-shot, לפני שמשילה אותם.
- "יש לה שתי מעלות: שדיים גדולים והיא שותקת."
- "אם כך", מתקן "זה שלוש".

תגובה 1

אם היה לך הומור ולא היית שבוי בחובת החיזוק וההוכחה התמידית של קונספציות אונתולוגיות היית רואה שאין פה משהו חבוי או מרומז בנוסח פיליפ, אלא הומור גלוי עם תשובה ידועה מראש.
אבל אין הומור בבוייבריק אלא ריטואלים תודעתיים. וגם זה בסדר.

תגובה 2

בעניין הזונות, כל עוד שזה בתחום הפאן אז זה בסדר, מעבר לזה לדעתי חורג, ויש חורגים בעולמנו. גם בעניין הרגשי החברי- לא יודע מה להגיד, זה תלוי בכל אחד והמבנה האישיות החינוך שקיבל, ואחר כך נוהגים לפי הערך הזה לכאן או לכאן.


top_right
top_left
top_center
top_right